Termeni şi condiţii

A. Precizări Cadru

 Termenii şi condiţiile de mai jos se referă la navigarea sau înscrierile efectuate pe site-ului atparges.ro şi participarea la cursurile şi evenimentele ATP Argeş. Pentru a avea toate informaţiile legate de condiţiile înscrierii şi participîrii la cursurile ATP Argeş, vî rugîm sî citiţi cu atenţie cele de mai jos. În cazul în care aveţi întrebări sau nelămuriri, vă rugăm să folosiţi datele de contact de la următoarea adresă: https://atparges.ro/contact

 A. 1. Vă vom notifica cu orice schimbare intervenită în Condiţiile de utilizare prin afisarea pe site. Modificările astfel făcute sunt socotite a fi acceptate de către utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afişarea lor pe site, în secţiunea Termeni şi Condiţii.

 A. 2. Utilizarea de către dvs. a produselor, aplicaţiilor, serviciilor, aplicaţiilor software şi site-ului atparges.ro este guvernată de termenii prezentului document, excluzând însă alte servicii şi termeni acceptaţi prin semnarea unor documente suplimentare.

 A. 3. Cu excepţia unor întelegeri contrare încheiate în scris cu ATP Argeş, contractul dvs. cu ATP Argeş va include întotdeauna, cel puţin Termenii şi Condiţiile prevăzute în acest document. Acestea sunt denumite în continuare „Termeni şi Condiţii”.

B. Termeni Generali

 ATP Argeş: este denumirea Centrului Educaţional de formare continuă, calificare şi perfecţionare profesională ATP, avand sediul în social în Pitesti, Vasile Milea, nr. 3, identificată prin cod unic de inregistrare 27948533.

 Site: domeniul atparges.ro şi subdomeniile acestuia. Site-ul şi subdomeniile acestuia sunt deţinute şi operate de Centrul Educaţional de formare continuă, calificare şi perfecţionare profesională ATP.

 Servicii: Utilizarea de către dvs. a produselor, serviciilor, aplicaţiilor software şi site-ului atparges.ro (denumite în acest document în mod colectiv „Serviciile” şi excluzând orice alte servicii care vă sunt furnizate printr-un contract scris separat) este guvernată de termenii prezentului document.

 Curs Autorizat: program de formare profesională autorizat de către Comisia de Autorizare a Municipiului Piteşti, conform O.G. nr. 129/2000 republicata şi actualizata, privind formarea profesională a adultilor şi Hotărârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.G. nr. 129/2000 republicata şi actualizata, privind formarea profesională a adultilor, finalizat prin obtinerea unui certificat de absolvire/calificare recunoscut de Ministerul Muncii şi Protectiei Sociale.

p>Training: program special referitor la dezvoltarea abilitatilor şi cunostintelor individuale necesare indeplinirii mai eficace a unor sarcini sau a procesului de evolutie personala, care se finalizeaza cu obtinerea unei diplome de participare oferite de Furnizorul Cursului sau de partenerii acestuia.
 Exemple Training: cursuri online, evenimente culturale şi educaţionale, conferinte, workshopuri, ateliere şi alte manifestari stiintifice.

 Cursurile Autorizate şi Trainingurile vor fi denumite în continuare Cursuri autorizate/Programe de formare profesională şi Traininguri.

 Furnizor Curs: Prestatorul de servicii, denumit în continuare şi Furnizor de formare profesională, care asigura organizarea şi livrarea unui Curs Autorizat sau Training.

 Cursant: beneficiar al programelor de formare profesională sau Training (persoana fizica sau juridica)

 Certificatele de Calificare: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesională de calificare sau recalificare.

 Certificatele de Absolvire: se obtin prin finalizarea programelor de formare profesionale de initiere, perfectionare, specializare, precum şi la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module.

 Modelele certificatelor de calificare şi de absolvire, precum şi al suplimentului descriptiv al certificatului sunt prevazute în anexele nr. 4, 5 şi 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata privind formarea profesională a adultilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificarile şi completările ulterioare.

 Termen de eliberare Certificate Calificare / Absolvire: Tipizatele sunt eliberate către furnizorul de formare profesională, pe baza unui proces verbal, de către Comisia Judeteana de Autorizare a Furnizorilor de Formare. Până la eliberarea fizică a certificatelor tipizate, furnizorul de formare profesională poate elibera adeverinţe de absolvire conform cursului autorizat absolvit. Termenul de eliberare a certificatului de absolvire/calificare este de 14 zile de la momentul în care furnizorul de formare profesională intra în posesia tipizatului transmis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Varstnice, conform OG 129/2000 REPUBLICATA şi Hotărârea nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 republicata şi actualizata, privind formarea profesională a adultilor.
 Furnizorul de formare profesională nu poarta nicio răspundere în raport de termenul în care intra în posesia tipizatului transmis de către Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale şi Persoanelor Varstnice şi Ministerul Educatiei Naţionale şi Cercetarii Stiintifice, necesar în vederea eliberarii certificatul de absolvire/calificare.

 Certificatul de absolvire/calificare se elibereaza personal Beneficiarului pe baza unui act de identitate valabil, conform O.U.G. nr.97/2005 sau reprezentantului acestuia în baza unei procuri autentice, prin ridicarea de la punctul de lucru al Furnizorului de formare profesională, din orasul în care programul de formare profesională a fost finalizat.

 Diploma de participare: document care atesta participarea la un Curs Autorizat sau Training şi finalizarea acestuia, fără insa a avea o recunoastere sau acreditare oficiala din partea autoritatilor competente.

 Denumirea Comercială a Cursului: reprezintă numele simplificat al denumirii oficiale a cursului, folosit în scopuri comerciale pentru o înţelegere şi identificare mai usoara de către un cursant sau potenţial cursant.

 Denumirea Oficiala a Cursului: reprezintă numele ocupaţiei/calificării asa cum se regaseste în lista Clasificarii Ocupatiilor din Romania, respectiv în Registrul naţional al calificărilor profesionale. Aceasta denumire se va regasi pe certificatele de absolvire/calificare obtinute, în urma absolvirii programului de formare profesională.

 Cod COR: cod atribuit ocupaţiilor din Romania pentru care exista un standard ocupaţional sau de pregatire profesională, conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania.

 Cod NC: cod nomenclator atribuit calificărilor din Registrul Naţional al Calificarilor profesionale, conform CNC (Cadrul Naţional al Calificarilor)

 Registrul naţional al calificărilor profesionale din Romania (denumit în continuare RNCP): este o baza de date naţionala care cuprinde descrierea calificărilor profesionale din Romania recunoscute la nivel naţional care pot fi dobândite atât prin sistemul formal de educatie şi formare profesională, cat şi prin recunoasterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte nonformale şi informale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vietii.
 RNCP cuprinde calificările corespunzătoare nivelurilor de calificare 1, 2, 3, 4 şi 5, conform Cadrului naţional al calificărilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificarile şi completările ulterioare, denumite în continuare calificări profesionale, specifice educatiei şi formării profesionale

 Standard Ocupaţional/Standard de pregatire profesională: este documentul care precizează competenţele profesionale şi nivelul calitativ asociat rezultatelor activităţilor specifice necesare practicării unei ocupaţii, respectiv specifice unei calificări.
 Programele de formare profesională asigura dobandirea unor competente profesionale în conformitate cu standardele ocupaţionale, respectiv standardele de pregatire profesională, recunoscute la nivel naţional.

 Competenţele profesionale din Standard Ocupaţional/Standard Pregatire Profesională: competenţele profesionale dobândite în urma absolvirii unui Curs Autorizat, specificate şi în documentul numit „Supliment Descriptiv al Certificatului” eliberat ca o anexa la Certificatele de Calificare/Absolvire.
 Competenta profesională reprezintă capacitatea de a realiza activităţile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat în standardul ocupaţional/de pregatire profesională.
 Competentele profesionale se dobandesc pe cale formală, nonformală sau informală care, în sensul prevederilor OG 129/2000 republicata, se definesc astfel:
a) prin calea formală se înţelege parcurgerea unui program de formare profesională organizat de un furnizor de formare profesională;
b) prin calea nonformală se înţelege practicarea unor activităţi specifice direct la locul de munca sau autoinstruirea;
c) prin calea informală se înţelege modalităţile de formare profesională neinstitutionalizate, nestructurate şi neintentionate – contact nesistematic cu diferite surse ale campului socio-educaţional, familie, societate sau mediu profesional.

 Durata Cursului: interval de timp în care desfasoara un Program de Formare Profesionala sau Training.

 Durata Contractului: Contractul intra în vigoare la data completării formularului de înscriere şi achitarea avansului, producând efecte până la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

 Program Flexibil: Posibilitatea de a alege din mai multe tipuri de program de curs propuse. Odata finalizată înscrierea pentru un anumit tip de program, acesta nu se mai poate schimba.

 Program de Curs: Plan de activitate în care sunt stabilite (în ordinea desfăşurarii lor) etapele propuse pentru o perioadă dată, numărul sedintelor de curs (saptamanale, lunare, anuale), dar şi intervalul orar, zilele de desfăşurare sau locatia.

 Data Estimată: Este data estimativa de incepere a unui Curs Autorizat sau Training. Data exacta de incepere a cursului este stabilita şi comunicata în mod final către Cursant în momentul în care este atins numărul minim de participanţi, stabilit de către Furnizor, pentru a putea fi posibila demararea cursului.

 Data de Începere: Este data oficiala de incepere a unui Curs Autorizat sau Training. Data de incepere va fi comunicata celor INSCRISI, intr-o anumita grupa prin e-mail sau telefon, în cel mai scurt timp de la stabilirea acesteia, cu minimum o saptamana inainte de inceperea cursului autorizat sau trainingului.
 Odata cu inceperea programului de formare profesională/training, Cursantul semneaza Contractul de Formare Profesionala / Training, Conditiile Specifice de Desfasurare a Programului de Formare profesională / Training, Desfasuratorul Programului de Formare profesională / Training şi Procesul Verbal pentru Protectia Muncii, dupa ce le-au fost citite şi prezentate în prealabil de către un reprezentat ATP Argeş. Documentele se considera semnate/acceptate şi prin confirmare la distanta. În cazul acesta furnizorul va trimite documentele menţionate mai sus, la adresa de email indicata de către Beneficiar în Formularul de Inscriere, Beneficiarul urmand să confirme faptul ca este de acord cu conditiile contractuale.

 Data până la care se fac înscrieri: Reprezintă data până la care se fac înscrieri pentru urmatoarea grupa care trebuie să inceapa cel mai repede. Daca numărul minim de participanţi în grupa nu a fost atins, aceasta data poate fi reprogramată. Pentru a afla informaţii relevante despre o anumita grupa, dintr-un anumit oras, cu un anumit tip de program de curs, va rugăm să ne contactati sau să apasati butonul “Solicită Informaţii complete”.

 Număr minim de participanţi: reprezintă numărul minim de participanţi, necesar, pentru a putea demara Cursul sau Trainingul şi pentru a stabili Data de Incepere a acestuia. Numărul minim de participanţi este egal cu 70% din numărul de locuri alocate.

 Locurile alocate reprezintă numărul maxim de participanţi ce formează o singura grupa. Daca numărul de potenţiali participanţi este mai mare, se pot forma grupe suplimentare.

 Locurile disponibile reprezintă locurile libere ce pot fi ocupate pentru a putea fi completata grupa.

 Actele necesare pentru înscriere sunt menţionate pe pagina fiecărui Curs Autorizat sau Training.

 Conditii Minime de Acces: se refera la criterii minime ce trebuie indeplinite pentru a putea participa la curs. Criteriile minime se refera la nivelul de studii absolvite sau chiar varsta viitorilor cursanti.

 LOCAŢIA de desfăşurare a cursului autorizat sau trainingului: programul de formare profesională sau trainingul se va desfăşura la sediile ATP Argeş din orasul unde alegeti să urmati programul de formare profesională sau trainingul. În functie de specificul domeniului, se pot organiza şi vizite la diversi agenti comerciali parteneri din orasul în care aţi ales să urmati programul de formare profesională sau trainingul. Aceste vizite sunt menţionate în programul de curs.

 Prezenţa obligatorie: Se accepta un număr maxim de 25% absente motivate şi 10% absente nemotivate. În cazul în care numărul maxim de absente este atins cursantul îşi pierde dreptul de a mai participa la programul de formare profesională/training. În acest caz sumele achitate nu vor fi restituite.

 Training ONLINE: Trainingurile ATP Argeş ce se pot desfăşura şi ONLINE. În cazul trainingurilor Online, pentru participarea la curs aveti nevoie de:
 – Laptop / PC, conectat la internet
 – Webcam şi Microfon functional
 – Aplicatia Zoom instalata ( https://zoom.us/ )
 – Cont de utilizator Zoom (100% gratuit)

C. Înscrieri şi Modalitatea de Înscriere Online

 C. 1. Cursantul va putea alege cursul la care să participe, utilizand interfata site-ului atparges.ro
 C. 2. Cursantul poate accesa orice curs autorizat/training, din oferta disponibila, în limita locurilor disponibile şi a criteriilor de eligibilitate stabilite pentru fiecare program în parte.
 C. 3. Cursantul trebuie să solicite informaţii complete despre curs, apasand butonul “Solicita informaţii complete” sau “Inscrie-te la Curs”, şi completand campurile obligatorii. Daca a completat o adresa de email valida, cursantul va primi AUTOMAT (pe adresa de email introdusa) informaţii complete despre tipuri de program disponibile, trainer, modalităţi de plata, data de incepere, dar şi link-ul de înscriere ONLINE la cursul autorizat/training-ul respectiv (butonul “Finalizează ÎNSCRIERE ONLINE”).
 C. 4. Apasand pe butonul “Finalizeaza INSCRIERE ONLINE” Cursantul va fi directionat către platforma de înscrieri ce contine Formularul de Inscriere ONLINE pentru cursul autorizat/trainingul respectiv.
 C. 5. Pentru efectuarea unei înscrieri valide, cursantul va trebui să furnizeze anumite date personale pe care trebuie să le completeze în campurile Formularului de Inscriere ONLINE, dar şi să accepte Conditiile de Participare.
 C. 6. Rezervarea şi garantarea locului în cadrul unei grupe, se realizeaza în momentul achitarii avansului cursului autorizat/training-ului, sau a cursului/trainingului integral şi depunerea actelor necesare pentru înscriere. Doar în acel moment înscrierea se considera finalizată.
 C. 7. Actele necesare pentru înscriere sunt menţionate pe pagina fiecărui curs autorizat/training în parte. Actele necesare pentru înscriere se pot trimite în format digital pe e-mail.
 C. 8. ATP Argeş are dreptul de a modifica fără vreo notificare prealabila datele de desfăşurare a programelor de formare profesională sau traininguri, trainerul precum şi locatia de desfăşurare, în cazul în care acest lucru este impus de motive obiective.

D. Condiţii de Participare şi Dreptul de Retragere

 D. 1. În cazul în care din motive obiective, cursul autorizat/trainingul nu se poate desfăşura sau inceperea acestuia intarzie cu mai mult de 180 de zile fata de Data Estimata completata în paragraful de pe prima pagina a formularului de înscriere, Cursantul are dreptul să solicite returnarea sumei achitate, respectand procedura de restituire. În cazul în care data exacta de incepere a cursului autorizat/trainingului a fost stabilita şi comunicata către cursant, acesta nu mai beneficiaza de dreptul de retragere, chiar dacă au fost depasite cele 180 de zile fata de perioada de incepere.
 D. 2. Persoanele fizice beneficiaza de un drept de retragere pe care il pot exercita în termen de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, doar în situatia în care nu a fost anuntata Data de Incepere a cursului autorizat/trainingului. În cazul în care Data de Incepere a cursului autorizat/trainingului a fost stabilita şi comunicata către cursant, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita. În situatia în care se va exercita dreptul de retragere în primele 14 zile calendaristice de la înscriere, respectand conditiile mai sus menţionate, Furnizorul Cursului va restitui toate sumele pe care le-a primit drept plata din partea Cursantului în termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca şi cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul înscrierii.
 D. 3. În cazul în care Cursantul (persoana fizica) a achitat cursul integral şi doreste să se retraga inainte de inceperea programului de formare profesională/training, insa dupa expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, Furnizorul Cursului va restitui jumatate din valoarea cursului autorizat/trainingului achitat, doar în situatia în care nu a fost anuntata data exacta de incepere a cursului autorizat/trainingului. În cazul în care data exacta de incepere a cursului autorizat/trainingului a fost stabilita şi comunicata către cursant, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita. Restituirea sumei se va realiza în termen de 14 zile calendaristice de la data la care este informat de decizia de retragere, prin aceeasi modalitate de plata ca şi cea folosita pentru tranzactia initiala la momentul înscrierii.
 D. 4. În cazul în care Cursantul (persoana fizica) a achitat avansul (prima rata) şi doreste să se retraga inainte de inceperea programului de formare profesională/trainingului, insa dupa expirarea termenului de 14 zile calendaristice de la data înscrierii, nicio suma de bani achitata nu va putea fi restituita.
 D. 5. Persoanele Juridice nu beneficiaza de dreptul de retragere.
 D. 6. În situatia neprezentarii la curs autorizat/training sau a intreruperii frecventarii acestuia din motive imputabile Cursantului, suma achitata nu se restituie, indiferent de modalitatea de plata (in rate sau integral).
 D. 7. Pentru modalităţile de plata prin Card Avantaj sau StarBT, cu până la 9 rate fixe lunare, fără dobanda şi fără comision, parteneriatele cu Credit Europe Bank SA şi Banca Transilvania nu permit restituirea sumei achitate în cazul intreruperii cursului autorizat/trainingului, din motive imputabile Cursantului.
 D. 8. Exercitarea dreptului de retragere, respectand conditiile mai sus menţionate, se poate face prin folosirea formularului de retragere pus la dispozitie de către Furnizorul Cursului.
 D. 9. Plata cu până la 9 rate fixe lunare prin Card Avantaj sau StarBT este considerata plata în rate.
 D. 10. Cursantul declara ca este inscris în grupa pentru care a completat programul de curs în prezentul formular de înscriere. Furnizorul Cursului informează Cursantul ca transferul la o alta grupa, cu un alt program fata de cel pentru care s-a inscris nu este posibil.
 D. 11. Furnizorul Cursului îşi rezerva dreptul de a verifica în orice moment modalitatea în care sunt efectuate solicitarile de înscriere şi dreptul de a nu da curs solicitarilor, de a anula înscrierea, sau de a exclude definitiv din randul cursantilor persoanelor care, prin comportamentul fraudulos, ilicit, abuziv, violent (verbal sau fizic) sau de alta natura, afecteaza bunul mers al activităţii societatii sau derularea în conditii optime a cursurilor organizate de aceasta.

E. Durata Contractului

 E. 1. Contractul intra în vigoare la data completării formularului de înscriere şi achitarea avansului, producând efecte până la indeplinirea integrala a tuturor obligatiilor contractuale.

F. Preţul şi Modalităţi de Plată

 F. 1. Costul Cursului: Pretul total al serviciilor prestate de către Furnizor de formare profesională.
 • Toate preţurile afişate pe site sunt în RON.
 • Valoarea TVA este 0 (zero).
 • Preţul exprimat este per Cursant.
 • Costul Cursului, precum şi modalităţile de plata pot fi modificate ulterior, cu acordul partilor, prin acte aditionale.

 F. 2. Modalitati de Plata:
• Plata integrala. Va confera o reducere de 10%. Se poate realiza atât la unul dintre sediile noastre, cat şi prin transfer bancar sau Online.
 Plata în până la 5 rate. Prima rata va garanteaza înscrierea la curs, restul ratelor putand fi achitate pe parcurs, conform termenelor scadente; platile se pot realiza atât la unul dintre sediile noastre, cat şi prin transfer bancar sau Online.
• Plata în 9 rate, fără dobanda şi comision 0. Aceasta optiune este valabila pentru plata folosind diverse carduri de credit: CardAvantajStarBT sau Raiffeisen.
*Finalizand INSCRIEREA ONLINE puteţi să platiti şi prin cardurile de credit puse la dispozitie de: Garanti Bank, Banca Transilvania, Raiffeisen, Alpha Bank, ING, BCR, BRD

 Reducerile suplimentare, pot fi afectate în cazul existentei unor campanii sau promotii active pe atparges.ro

 F. 3. Plata se poate realiza:
 • La sediul ATP Argeş (Numerar sau Card). Veţi primi pe adresa de email introdusa în formular o factură proformă cu suma de plată. Aceasta trebuie achitată în cel mai scurt timp pentru rezervarea locului în grupă.
 • Prin Depunere numerar la Bancă. Veti primi pe adresa de email introdusa în formular o factură proformă cu suma de plata. Aceasta trebuie achitată în cel mai scurt timp pentru rezervarea locului în grupa. Va rugăm să ne trimiteti dovada de plata pe email.
 • Plata prin transfer bancar. Veti primi pe adresa de email introdusa în formular o factură proformă cu suma de plată. Aceasta trebuie achitată în cel mai scurt timp pentru rezervarea locului în grupa. Va rugăm să ne trimiteti dovada de plata pe email.

G. Protecţia Datelor Personale şi Politica de Confidenţialitate:

 Va rugăm să cititi NOTIFICAREA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL pentru a afla de ce şi cand va colectam datele cu caracter personal, cum le folosim, conditiile în care le putem divulga altora, cum le stocam în conditii de siguranta şi care sunt drepturile dumneavoastra în legatura cu o asemenea prelucrare conform legii. Documentul complet aici: Politica de confidenţialitate

H. Proprietatea intelectuală

 H. 1. Continutul acestui site, sub toate aspectele, este proprietatea ATP Argeş sau a partenerilor sai, iar informaţiile respective pot fi sub incidenta legilor interne sau internaţionale de protectie a proprietatii intelectuale.
 H. 2. Toate drepturile referitoare la proprietatea intelectuala sunt rezervate. Protectia se exercita asupra textelor, creatiei artistice, imaginilor şi fotografiilor, precum şi asupra altor elemente protejate de drepturi de autor.
 H. 3. Nu aveti voie (si nici nu puteţi să permiteti nimanui altcuiva) să copiati, să modificati, să creati derivatii, să efectuati activităţi de reverse engineering, să decompilati sau să incercati în orice alt mod să extrageti codul sursa al site-ului ATP Argeş sau al subdomeniilor.

I. Utilizarea site-ului atparges.ro

 I. 1. Orice vizitator/utilizator al acestui site poate vizita, copia, tipari ori distribui informaţii şi documente publicate de ATP Argeş prin intermediul acestui site, cu conditia să fie pentru uz personal; să nu faca obiectul unei activităţi comerciale, să fie pentru scopuri informative, să menţioneze obligatoriu sursa ATP Argeş (atparges.ro), indiferent de modul de utilizare.
 I. 2. Vizitatorul/Utilizatorul înţelege şi este de acord să foloseasca site-ul https://atparges.ro numai în scopuri legale. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga să foloseasca acest site fără a modifica, copia, distribui, transmite, publica, acorda licente, crea produse derivate, transfera sau vinde orice fel de informatie, produse sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site. Vizitatorul/Utilizatorul se obliga, de asemenea, să nu foloseasca şi să nu permita vreunui tert să foloseasca acest site pentru a primi sau transmite materiale care contravin oricarei legi sau dispoziţii legale în vigoare, de natura obscena, amenintatoare, agresiva, defaimatoare.
 I. 3. Sunteti de acord să nu accesati (sau să nu incercati să accesati) nici unul dintre Servicii prin alte mijloace decat interfata oferita de ATP Argeş, cu exceptia cazului în care vi s-a permis în mod specific să faceti acest lucru în cadrul unui contract separat cu ATP Argeş.
 I. 4. Sunteti de acord să nu intreprindeti nici o activitate care interfereaza cu Serviciile sau le afecteaza (sau serverele şi retelele care sunt conectate la Servicii).
 I. 5. Cu exceptia cazului în care vi se permite expres acest lucru în cadrul unui contract separat cu ATP Argeş, sunteţi de acord să nu reproduceti, să nu duplicati, să nu copiati, să nu vindeti, să nu comercializati sau să nu revindeti Serviciile oferite în nici un scop.
 I. 6. Sunteti de acord ca sunteţi singurul responsabil (iar Centrul Educlationa nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice incalcare a obligatiilor dvs. prevazute în Termeni şi Condiţii şi pentru orice consecinte (inclusiv orice pierderi sau prejudicii pe care le poate suferi ATP Argeş) care pot aparea în urma unei asemenea incalcari.
 I. 7. ATP Argeş incearca să mentina informaţiile de pe acest site cat mai corecte, complete şi actuale. Totusi, ATP Argeş nu îşi asuma în nici un fel răspunderea pentru eventualele inadecvente legate de descrierea serviciilor, documentelor şi alte caracteristici de orice natura ale produselor şi serviciilor de pe site-ul atparges.ro si nu garanteaza ca informaţiile sunt corecte, complete, actuale, de incredere ori fără erori.
 I. 8. ATP Argeş nu îşi asuma răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materiala, financiara, de date sau informaţii) care poate să apara direct sau indirect din cauza informaţiilor incluse pe site-ul atparges.ro sau a nefunctionarii sau functionarii necorespunzătoare a acestui site. Plata tuturor cheltuielilor aditionale legate de folosirea siteului https://atparges.ro (inclusiv servicii telefonice si/sau Internet) intra în sarcina Vizitatorului/Utilizatorului.
 I. 9. Ati luat cunostinta de faptul ca toate informaţiile (cum ar fi fişiere de date, text scris, aplicatii software, muzica, fişiere audio sau alte sunete, fotografii, filme sau alte imagini) la care aveti acces ca fiind parte din Servicii sau prin utilizarea Serviciilor sunt doar răspunderea persoanei de la care origineaza continutul respectiv.
 I. 10. Sunteti de acord ca sunteţi singura persoana responsabila (iar ATP Argeş nu are nici o responsabilitate fata de dvs. sau fata de terti) pentru orice Continut pe care il creati, transmiteti sau postati atunci cand utilizati Serviciile şi pentru consecintele actiunilor dvs. (inclusiv pentru orice pierdere sau prejudiciu pe care il poate suferi ATP Argeş).
 I. 11. Dvs. va pastrati drepturile de autor şi orice alte drepturi pe care le detineti deja asupra Continutului pe care il trimiteti, postati sau expuneti în cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Prin trimiterea, postarea sau expunerea unui continut, dvs. acordati ATP Argeş o licenta perpetua, irevocabila, universala, fără redeventa şi neexclusiva de a reproduce, de a adapta, de a modifica, de a translata, de a publica, de a transmite public, de a dezvalui public şi de a distribui orice Continut pe care il transmiteti, postati sau expuneti în cadrul sau prin intermediul Serviciilor. Aceasta licenta are singurul scop de a permite ATP Argeş să expuna, să distribuie şi să promoveze Serviciile şi poate fi revocata pentru anumite Servicii.
 I. 12. Sunteti de acord ca aceasta licenta include dreptul ATP Argeş de a pune acest Continut la dispozitia altor societati, organizatii sau persoane fizice carora ATP Argeş le furnizeaza servicii, şi de a utiliza acest Continut în legatura cu furnizarea acestor servicii.
 I. 13. Ati luat cunostinta de faptul ca ATP Argeş, în executarea operatiunilor tehnice necesare pentru furnizarea de Servicii către utilizatori, poate (a) transmite sau distribui Continutul dvs. către diverse retele publice şi diverse mijloace media; şi (b) opera modificarile necesare asupra Continutului dvs. astfel incat acesta să se conformeze şi să se adapteze la cerintele tehnice ale retelelor, aparatelor, serviciilor sau mijloacelor de legatura. Acceptati faptul ca aceasta licenta ii va permite ATP Argeş să faca aceste operatiuni.
 I. 14. Confirmati şi garantati fata de ATP Argeş ca detineti toate drepturile, puterile şi autoritatea în vederea acordarii licentei sus menţionate.

J. Răspunderea părţilor

 J. 1. Niciuna dintre Parti nu va fi responsabila pentru neindeplinirea la timp sau indeplinirea inadecvata, parţiala sau totala, a obligatiilor sale, dacă o astfel de neindeplinire la timp sau indeplinire inadecvata a fost cauzata din motive de forta majora.
 J. 2. În cazul în care Beneficiarul nu poate continua sau finaliza programul din motive de forta majora, acesta va suporta doar cheltuielile efectuate de Furnizor de formare profesională în executarea contractului, dar nu mai putin de 10% din Costul Cursului.
 J. 3. În cazul în care Beneficiarul nu continua sau nu finalizeaza programul de formare profesională/training din motive imputabile acestuia, Beneficiarul nu are dreptul să solicite restituirea sumelor achitate Furnizorului de formare profesională. În aceasta situatie, Furnizorul de formare profesională are dreptul să solicite plata de către Beneficiar a sumelor restante.
 J. 4. Beneficiarul nu are dreptul să solicite continuarea cursului autorizat/trainingului intr-o alta perioada decat cea stabilita, sau cu o alta grupa, decat cu acordul expres al Furnizorului de formare profesională.
 J. 5. Furnizorul de formare profesională răspunde pentru serviciile prestate în conformitate cu prezentul document.
 J. 6. În cazul în care Beneficiarul nu îşi indeplineste obligatiile din Conditiile specifice de desfăşurare a programului de Formare Profesionala/Training, Furnizorul de formare profesională îşi rezerva dreptul, dupa caz, de a sanctiona şi a intrerupe participarea la curs a Beneficiarului, pastrand suma achitata până în acel moment de către acesta cu titlu de despagubiri, notificand Beneficiarul.
 J. 7. În cazul în care Beneficiarul nu îşi indeplineste obligatiile de plata în conditiile şi la termenele stabilite, Furnizorul de formare profesională îşi rezerva dreptul de a intrerupe participarea Beneficiarului la cursul autorizat/training, până la achitarea integrala a sumelor restante la plata.

K. Forţa majoră

 K. 1. Forta majora exonereaza de răspundere partile, în cazul neexecutarii parţiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul document. Prin forta majora se înţelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil şi insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului şi care impiedica partile să execute total sau parţial obligatiile asumate.
 K. 2. Pe perioada fortei majore invocate, toate termenele se suspenda.
 K. 3. Doar dacă aceste imprejurari şi consecintele lor dureaza mai mult de 6 (sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe.

L. Soluţionarea litigiilor

 L. 1. Partile vor depune toate diligentele pentru rezolvarea pe cale amiabila a neînţelegerilor ce se pot ivi intre ele cu ocazia desfăşurarii relatiilor contractuale.
 L. 2. Daca rezolvarea pe cale amiabila nu este posibila, Partile se pot adresa instantei de judecata competente, potrivit legii.

M. Notificări

 M. 1. Orice notificare va fi adresată în scris la datele de contact prevazute în art. A.

N. Reclamaţii. Soluţionarea reclamaţiilor:

 N. 1. Orice reclamatie sau solicitare de informaţii va fi adresată de către Beneficiar în scris la datele de contact ale Furnizorului de formare profesională.
 N. 2. Furnizorul de formare profesională va analiza reclamatiile sau solicitarile supuse atentiei de către Beneficiar, iar în cazul în care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, Furnizorul de formare profesională va depune toate eforturile necesare în vederea identificarii unei solutii satisfacatoare.
 N. 3. În cazul în care nemultumirile Beneficiarului se vor dovedi a fi reale, dacă aceasta situatie nu este imputabila Beneficiarului, Furnizorul de formare profesională va proceda la remedierea serviciului sau, în cazul în care acest lucru nu este posibil, la restituirea contravalorii serviciului prestat, în termen de maximum 15 zile din momentul cand Furnizorul de formare profesională a constatat deficientele serviciului prestat.
 N. 4. În situatia în care Furnizorul de formare profesională va proceda la remedierea serviciului prestat, acesta va avea aceleasi obligatii pentru serviciul remediat ca şi pentru serviciul prestat initial.
 N. 5. Furnizorul de formare profesională va răspunde reclamatiilor sau solicitarilor primite în legatură cu serviciul prestat, intr-un termen ce nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data inregistrării acestora.

O. Dispoziţii finale

 O. 1. Dispoziţiile prezentului document se completează cu prevederile legale aplicabile în materie şi cele ale Codului Civil.
 O. 2. Termenii şi Conditiile reprezintă un acord juridic dintre dvs. şi ATP Argeş şi guverneaza utilizarea de către dvs. a Serviciilor (insa cu exceptia serviciilor pe care ATP Argeş vi le ofera în cadrul unui contract scris separat), şi inlocuieste complet orice aranjamente anterioare dintre dvs. şi ATP Argeş în privinta Serviciilor.
 O. 3. Sunteti de acord ca, dacă ATP Argeş nu exercita sau nu pune în aplicare un drept legal sau o compensatie legala cuprins(a) în acesti Termeni (sau de care beneficiaza ATP Argeş conform oricarei legislatii aplicabile), acest lucru să nu fie considerat ca o renuntare formală la drepturile ATP Argeş şi ca drepturile sau compensatiile respective vor fi în continuare la dispozitia ATP Argeş.
 O. 4. Daca orice instanta, cu jurisdictie de a lua hotarari în acest caz, se pronunta în sensul ca una dintre prevederile acestor Termeni este nelegala, atunci prevederea respectiva va fi eliminata din cadrul Termenilor, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale Termenilor. Restul prevederilor din Termeni vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte în continuare.
 O. 5. Termenii şi relaţia dvs. cu ATP Argeş prevazuta în acesti Termeni, vor fi guvernate de legislatia romana. Dvs. şi ATP Argeş sunteţi de acord să va supuneti jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti din Romania pentru solutionarea oricarei dispute juridice care poate aparea din acesti Termeni. Cu toate acestea, sunteţi de acord ca ATP Argeş să aiba dreptul de a solicita remedii bazate pe injonctiuni (sau o forma echivalenta a unui demers juridic urgent) în orice jurisdictie.

P. Acceptarea Termenilor

 P. 1. Prin utilizarea efectiva a Serviciilor se consideră că aţi citit, înţeles şi acceptat prezenţii Termeni şi Condiţii. Totodată, confirmati şi acceptati faptul ca ATP Argeş va considera utilizarea de către dvs. a Serviciilor ca o acceptare a Termenilor începând cu momentul respectiv.
 P. 2. Nu puteţi utiliza Serviciile şi nu puteţi accepta Termenii dacă nu aveti varsta legal aceptabila pentru incheierea unui contract cu ATP Argeş, sau sunteţi o persoana careia i s-a interzis primirea de Servicii conform legislatiei din Romania.
 P. 3. ATP Argeş poate modifica, revizui, imbunatati sau intrerupe furnizarea de informaţii, produse sau servicii prezentate pe acest site sau oricare din documentele incluse pe acest site, fără a informa în prealabil în acest sens. ATP Argeş îşi rezerva dreptul de a modifica – adăuga, şterge, completa, actualiza – în totalitate sau parţial acesti Termeni şi conditii fără un anunt prealabil. Aceste modificari intra în vigoare în momentul în care sunt publicate pe site-ul atparges.ro şi se considera a fi acceptate de Vizitator/Utilizator prin folosirea în continuare a acestui site.

 Alte întrebări? Contacteaza-ne la 0348 401 164 sau contact@atparges.ro