Operator calculator

- deschideri lunare de stagiunii;
- formare profesională de calitate;
Aici se învaţă o meserie!
Investeşte în viitorul tău!

15 mai1990

Primul Centru de Calificare Profesională din România!

Curs de calificare avizat de:
- Ministerul Învăţământului
- Ministerul Muncii
Recunoaştere: intern, internaţional

 Calificarea de „Operator introducere, validare şi prelucrare date” este solicitată pe piaţa muncii şi este regăsită în organigramele multor firme.  Operatorul introducere, validare şi prelucrare date are atribuţii referitoare la introducerea pe suport electronic a datelor necesare prelucrărilor electronice. În acest scop, el efectuează o serie de activităţi importante pentru susţinerea procesului de prelucrare electronică a datelor, din care se pot menţiona:
  •  introduce şi validează date pe suport electronic;
  • gestionează suporţii electronici de date;
  • asigură conformitatea datelor introduse cu documentele primare;
  • salvează periodic datelor introduse;
  • restaurează la nevoie datele salvate;
  • recuperează informaţii pentru utilizatori, la cererea acestora;
  • păstrează copiile de siguranţă ale datelor salvate pe suport electronic.
  • Procesul de lucru în cazul unui operator introducere, validare şi prelucrare date este corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară şi care sunt descrise în cadrul competenţelor specifice ocupaţiei.

Durată: 3 luni

Preţ: 600 lei

Taxă examinare: 100 lei