Acreditări şi Diplome

 Certificatele (calificare / absolvire) eliberate de către Centrul Educaţional de formare continuă, calificare şi perfecţionare profesională ATP Argeş sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile şi completările ulterioare. Aceste certificate sunt emise de către Autoritatea Naţională pentru Calificări, având în antet Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale si Ministerul Educatiei.

Model 1

Model 2

Absolvire

 În urma absolvirii examenului final, conform legii, în decurs de 45 de zile de la data examenului se eliberează cerificatul de calificare sau certificatul de absolvire (depinde de cursul pe care l-aţi urmat) ăn care vor fi înscrise datele personale, tipul cursului pe care l-aţi absolvit şi media. Certificatul va fi însoţit şi de un supliment descriptiv în care sunt înscrise competenţele dobândite, în conformitate cu standardul ocupaţional specific meseriei pe care aţi absolvit-o.

Legalizare diplome pentru străinatate (apostile)

 Certificatele de calificare eliberate, pot fi legalizate şi folosite ulterior în străinătate.

1. Întocmire apostile

 Aceasta se face la sediul Prefecturii mergând cu o copie C.I. ţi certificate de calificare în original

2. Legalizare certificate

 Legalizarea certificatelor de calificare şi a suplimentelor descriptive se face la un birou de copiat acte.

3. Traducere acte

 Dupa legalizarea actelor, certificatul de calificare, suplimentului descriptiv, cât şi apostila trebuiesc traduse. Statele membre ale Convenţiei de la Haga din 5 Octombrie 1961 privind simplificarea procedurii supralegalizării actelor ce vor fi folosite în străinătate, sunt în numar de 64 şi în toate acestea un document apostilat va fi recunoscut fără a fi necesare alte proceduri suplimentare.
 Apostila garanteaza recunoaşterea oficială prin lege. Documentele româneşti legalizate cu Apostila Convenţiei de la Haga sunt recunoscute în oricare din ţările din lista de mai jos
A B C D
Albania Bahamas China (Hong Kong) Dominica
Africa de Sud Barbados China (Macao)
Andorra Belgia Columbia
Antigua şi Barbuda Belize Cook Islands
Argentina Belarus Croaţia
Armenia Bosnia – Herţegovina Cipru
Australia Botswana Cehia
Austria Brunei
Azerbaidjan Bulgaria
E F G H
Ecuador Fiji Germania Honduras
Estonia Finlanda Grecia
Elveţia Franţa Grenada
El Salvador
I J K L
India Japonia Kazahstan Lituania
Irlanda Letonia
Israel Lesoto
Italia Liberia
Liechtenstein
Luxemburg
M N O P
F.R.I.Macedonia Namibia Olanda Panama
Malawi Norvegia Polonia
Malta Niue Portugalia
Mauritius Noua Zeelanda
Marea Britanie şi Irlanda de Nord
Marshal Island
Mexic
Monaco
Muntenegru
R T S U
România Tonga Saint Lucia Ucraina
Rusia Triniadad şi Tobago Saint Vincent and the Grenadines Ungaria
Turcia St. Kitts and Nevis
Samoa
San Marino
Serbia
Seychelles
Slovacia
Slovenia
Spania
Surinam
Swaziland
Statele Unite ale Americii
Suedia
V
Venezuela

Pentru statele care nu au aderat la Convenţia de la Haga procedura de supralegalizare va fi efectuată prin vizare de către Ministerul Afacerilor Externe al României, Ministerul Justiţiei şi de către Consulatul ţării respective din Bucureşti.