Cadru Legal

Legislaţia Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor

* Legea 132/1999 republicată, privind înfiinţarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;
* Legea 559/2004 pentru modificarea şi completarea Legii 132/1999;
* Ordinul Nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;
* Legea Nr. 268 din 7 iulie 2009 care reglemetează statutul Comitetelor Sectoriale;
* Ordinul 1455/5122/2009 pentrua probarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;
* Ordonanta de Urgenţă nr. 74/2010 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi cercetării;
* Hotarare 885/2010 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a Consiliului Naţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor;
* Ordonanta de Urgenţă Nr. 132 din 28 decembrie 2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 132/1999 privind înfiinâarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor.

Legislaţia formării profesionale a adulţilor

* OG nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată;
* OG nr. 76/2004 pentru modificarea şi completarea OG nr.129/2000;
* HG nr.522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
* HG nr. 887/2004 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin HG nr. 522/2003;
* HG nr. 1829/2004 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin HG nr.522/2003;
* Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 353/5.202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
* Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 80/3.328/2005 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor (nr. 353/5.202/2003);
* Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 501/5.253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor;
* Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării nr. 77/3.327/2005 pentru modificarea şi completarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor (nr. 501/5.253/2003);
* Ordinul nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;
* Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 81/3.329/2005 pentru modificarea şi completarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale.

Alte acte normative privind formarea profesională a adulţilor

* Codul Muncii al României – text actualizat la data de 22.12.2005;
* Legea nr. 480/2003;
* Legea nr.541/2003;
* O.U.G. nr.65/2005;
* Legea nr.371/2005;
* Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;
* HG nr.234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;
* HG nr.875/2005 privind aprobarea Strategiei pe termen scurt şi mediu pentru formare profesională continuă, 2005-2010;
* Ordinul nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European;
* Ordinul nr. 27/2005 privind modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.701/2003;
* Ordinul nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr.3 la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.701/2003.