Electrician constructor montator aparataj şi cabluri de joasă tensiune

- deschideri lunare de stagiunii;
- formare profesională de calitate;
Aici se învaţă o meserie!
Investeşte în viitorul tău!

15 mai1990

Primul Centru de Calificare Profesională din România!

Curs de calificare avizat de:
- Ministerul Învăţământului
- Ministerul Muncii
Recunoaştere: intern, internaţional

 Meseria de “Electrician” se regăseşte în toate întreprinderile în care se folosesc instalaţii şi echipament energetic.

 Principalele domenii în care îşi desfăşoară activitatea, electricienii in instalaţii energetice sunt următoarele: supraveghere, întreţinere, reglare, reparare, executare de manevre, montare şi control a instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.

 Pentru realizarea sarcinilor de serviciu, electricianul în instalaţii energetice este obligat să poarte echipamentul individual de lucru: salopeta, cizme de cauciuc, cască, mănuşi, bocanci.

 Zilnic, electricianul în instalaţii energetice se ocupă cu următoarele activităţi: efectuarea de controale, revizii, intervenţii pentru eliminarea deficientelor şi incidentelor apărute, precum şi supravegherea permanentă instalaţiilor şi echipamentelor electrice şi energetice.

 De asemenea ei se ocupă şi de măsurători ai parametrilor elementelor componente ale instalaţiilor şi echipamentelor energetice.Maşinile, aparatele şi instalaţiile pe care le utilizează un electrician în instalaţii energetice se împart în următoarele categorii:

  • maşini electrice: rotative de curent continuu şi curent alternativ (asincrone şi sincrone), transformatoare;
  • aparate electrice de joasă tensiune: de comutare (manuală şi automată), de comandă (manuală şi automată), de reglare, de protecţie, de semnalizare, pentru automatizări;
  • instalaţii electrice de joasă tensiune: de iluminat, de prize, de forţă, de curenţi slabi (semnalizare, avertizare, iluminat), de ameliorare a factorului de putere, de redresare şi acumulatoare. si electricienii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de montaj, construcţie, funcţionare, întreţinere.

Durată: 4 luni

Preţ: 700 lei

Taxă examinare: 300 lei