Constructor căi ferate

- deschideri lunare de stagiunii;
- formare profesională de calitate;
Aici se învaţă o meserie!
Investeşte în viitorul tău!

15 mai1990

Primul Centru de Calificare Profesională din România!

Curs de calificare avizat de:
- Ministerul Învăţământului
- Ministerul Muncii
Recunoaştere: intern, internaţional

Competente profesionale dobândite:
–  Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă şi în domeniul situaţiilor de urgenţă
–  Asigurarea calităţii lucrărilor executate
–  Pregătirea terenului pentru lucrările de cale ferată
–  Finisarea căii de rulare pentru tren şi metrou
–  Transportul şi manipularea materialelor şi echipamentelor pentru construcţia căilor ferate.

Durată: 4 luni

Preţ: 600 lei

Taxă examinare: 200 lei